Charita Zábřeh

  • Home
  • Nabídka spolupráce

Jeseníky - originální produkt

Ručně zdobené svíce plátovým voskem jsou od 7. září 2010 certifikovány chráněnou značkou Jeseníky - originální produkt. Jde o místní regionální značení původu, současně pak také o prestižní záležitost, protože uvedený certifikát obdrží pouze výrobky a služby na Jesenicku jedinečné a kvalitní, vznikající šetrně s ohledem na životní prostředí a zdroje. Certifikace ručně zdobených svící metodou vrstvením plátového vosku byla provedena ještě pod Charitou Zábřeh, k datu výročí bude značka přeregistrována na aktuálního producenta - společnost REPARTO Zábřeh. Správcem značky je Místní akční skupina Horní Pomoraví o.p.s.

Objednávkou našich svící máte záruku, že každý dodaný kus je ručně vyrobený originál, zboží s vysokou přidanou hodnotou. V tom se odlišujeme od konkurence, která produkuje svíce se sériově odlévaným nebo dokonce nalepovaným plastovým motivem. Díky tomu je náš výrobek v České republice nezaměnitelný. Je sice o něco dražší, díky prostorovému efektu velmi detailního a vystupujícího motivu je ale mnohem líbivější, navíc s puncem jedinečnosti. Na svíčku naše pracovnice dokáží přenést jakýkoliv motiv (i jen ze zaslané fotky), který je možné doplnit i libovolným textem - jménem, datem, sloganem, přáním ...  Z výše uvedených důvodů se našimi zákazníky stávají také významné instituce a společnosti.

Koupí našich zdobených svící nebo objednávkou výroby svíčky s Vaším vlastním zaslaným motivem oceňujete práci zdravotně znevýhodněných lidí a nám jako sociální firmě umožňujete pomáhat jim - mít práci a být pro své okolí užitečnými je pro ně velmi důležité. Děkujeme!