Charita Zábřeh

Představení činnosti

V naší firmě skoro všechny pracovní činnosti provádí zaměstnanci se zdravotním postižením. Při práci mají k dispozici výškově nastavitelné stoly a židle pro případ, kdy se potřebují u práce posadit, nebo v průběhu práce měnit polohu. Celoročně zaměstnáváme 14 osob se zdravotním znevýhodněním a v sezoně ovokošíků září – listopad dáváme možnost přivýdělku dalším 60 lidem z řad dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci ÚP (z toho až 15 osobám se zdravotním handicapem).
Našim cílem  je pomáhat právě lidem se zdravotním postižením řešit složité životní situace, do kterých se dostali důvodem ztráty zaměstnání. Vzhledem k jejich omezeným možnostem, zvýšené nemocnosti nebo potřebě speciálních podmínek je velmi náročné najít pro ně práci v běžných provozech.
Nedostatek pracovních příležitostí má na lidi se zdravotním znevýhodněním dopad jak v rovině sociální, tak i psychické a v konečném důsledku i zdravotní. Všechny tyto skutečnosti se dotýkají nejen jich samotných, ale i jejich rodin a celého okolí.