Charita Zábřeh

Poslání a hodnoty

Vize: Chceme být společností, se kterou se partnerům vyplatí spolupracovat, dostanou vždy kvalitní službu či výrobek a svého rozhodnutí pro nás nebudou nikdy litovat. Chceme prezentovat práci lidí s postižením v tom nejlepším světle a být jim dobrým zaměstnavatelem.
 
Posláním sociální firmy REPARTO Zábřeh s.r.o. je poskytovat lidem se zdravotním postižením, kteří žijí v oblasti Zábřežska, Mohelnicka a Litovelska možnost pracovního uplatnění. A to provozováním stávajících (z Charity Zábřeh převedených) a zřizováním nových chráněných pracovních míst ve spolupráci s Úřadem práce Šumperk. Naše sociální firma tak reaguje na vysokou nezaměstnanost lidí s handicapem a snaží se rozšířit prostor pro jejich zaměstnání. Naší snahou je umožnit jim plnohodnotné začlenění do společnosti.
 
Cíle:
 • budovat dobré jméno organizace, navázat na dobrou tradici zaměstnávání lidí s postižením pod zábřežskou Charitou
 • zajištění dostatku pracovních aktivit - rozmanitost a dostatečný objem zakázek pro celoroční činnost
 • zajištění co největší ekonomické soběstačnosti, optimalizace dotační podpory státu
 • podpora "mateřské" organizace - Charity Zábřeh a jejich sociálních a humanitárních činností z přebytku ročního hospodaření s.r.o po zdanění

Několik základních informací o filosofii vzniku a fungování naší společnosti:

 
Společnost REPARTO Zábřeh s.r.o. se hlásí k těmto společně sdíleným hodnotám, které určují naše myšlení a chování uvnitř i navenek:
 • tradice a kontinuita - přestože je společnost nová, ještě pod hlavičkou Charity Zábřeh má za sebou úsek chráněných dílen a pracovišť bohatou a pestrou historii, na kterou je možné hledět s hrdostí
 • kvalita - v dodávaných službách i výrobcích je pro nás standardem i prvořadým úkolem
 • respekt, vstřícnost a individuální přístup - vzhledem k výše uvedenému, vždy hledáme pro partnery a zákazníky pouze nadstandardní řešení
 • komunikace - dbáme na včasné, přesné, srozumitelné a pravdivé poskytování a předávání informací; neslibujeme více než co lze splnit, ale snažíme se splnit více, než co je možné slíbit; žádáme si zpětnou vazbu na vzájemnou spolupráci
 • konkurenceschopnost - i s lidmi s postižením v týmu chceme a můžeme soutěžit se svým podnikatelským okolím
 • spolehlivost a čestnost - co je dohodnuté nás zavazuje, klademe důraz na férové a slušné jednání
 • inovace - zajímáme se o potřeby obchodních partnerů, trhu, zákazníků a snažíme se na ně pružně reagovat; snažíme se na naši práci dívat vždy novýma očima, jsme připraveni na změny
 • efektivita a spravedlnost - v každé situaci můžeme hledat lepší a úspornější řešení, snažíme se o spravedlivé a účelné využití a přerozdělení získaných prostředků
 • osobní angažovanost i tým - stavíme na osobní zodpovědnosti, do budování firmy aktivně zapojujeme všechny zaměstnance
 • prosperita a společenská odpovědnost - soustředíme se nejen na dosahování ekonomického růstu, ale i na sociální a ekologický aspekt našeho podnikání

Důležitým je pro nás spokojený zákazník nebo obchodní partner, aktivní a spolehlivý zaměstnanec, úcta k vlastní značce a produktům.